LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Sådan styrker vi fællesskabet

MEDLEMMERNES VEJ IND I FÆLLESSKABET

> Vi skaber anledningen

> Vi styrker velkomsten

> Vi åbner fællesskabet op

> Vi holder fast i hinanden

DE TRE TRIN

Typisk er der tre trin for at komme ind i Herreklubbens fællesskab. De tre trin kan du læse mere om herunder:

TRIN 1:

AT KOMME AFSTED

For nogle af os kan det være svært at komme afsted til Herreklubbens arrangementer hvis vi ikke selv har taget initiativet til at komme afsted eller ikke har kendskab til arrangementet på forhånd.

DET DER STYRKER OS I AT KOMME AFSTED ER:

> Det er på vores eget initiativ

> Fællesskabet bliver positivt italesat, så vi dermed får et godt ry og bliver attraktive at blive en del af

> Vores omgangskreds bakker os op

TRIN 2:

AT KOMME GODT I GANG

For nogle af os kan det være svært at komme godt i gang, hvis ikke vi finder vores plads første gang vi møder op. Det kan fx være fordi vi ikke kender jargonen eller kender ”spillereglerne” i Herreklubbens fællesskab.

DET DER STYRKER OS I AT KOMME GODT I GANG ER:

> De forudsigelige ritualer som bliver italesat via dagsordenen

> Fællesspisningen og ølsmagningen, som skaber rammen om hyggen

> Vores gateopener, som skaber tryghed for fællesskabet og introducerer fællesskabet for de nye medlemmer

> Den fordomsfrie jargon

> At vi alle har fået et medansvar og en forpligtende rolle i Herreklubbens fællesskab

TRIN 3:

AT HOLD FAST

For nogle af os kan det være svært at holde fast, hvis der er opstået uventede pauser fx pga. sygdom eller manglende energi, fordi vi kan føle, at vi har glemt de relationer vi har skabt i Herreklubbens fællesskab.

DET DER STYRKER OS I AT HOLDE FAST ER:

> Der er stolthed over Herreklubbens fællesskab

> Vi kan dyrke vores maskulinitet

> Vi har en primus motor, som bl.a. ringer os op hvis ikke vi møder frem

> Vi har mindre nærfællesskaber, fordi fællesskabet er stort

> Vi har en anledning til at tale om nærhed

> Vi kan udbygge fællesskabet med flere aktiviteter

VI SKABER ANLEDNING

Nogle af os skal have en anledning til at møde op til en aktivitet. I første omgang er socialt samvær ikke nok som en anledning.

HVAD GØR VI FOR AT SKABE ANLEDNING?

Anledningen er et emne, et program eller en aktivitet, der er klart formidlet til alle.

> Vi gør det tydeligt, hvad der skal ske – det giver tryghed og forudsigelighed

> Vi gør det klart at der er plads til en bestemt mande-jargon

VI STYRKER VELKOMSTEN

Inklusionen til fællesskabet sker gennem vores ”gateopener”.

Vores gateopener er den, som giver fællesskabet tryghed og introducerer nye medlemmer for fællesskabet.

HVAD GØR VI FOR AT STYRKE VELKOMSTEN?

> Vores "gateopener" åbner fællesskabet op for nye medlemmer ved at introducere nye medlemmer og sørge for at de får en god oplevelse

> Vores "gateopener" ringer inden første gang det nye medlem skal komme så han ved, hvad der skal ske

> Vi tager alle godt imod et nyt medlem på selve dagen og fortæller ham, hvem de andre er og hvor han skal sidde

> Alle nye medlemmer introduceres for Herreklubbens formål, medlemsopgaverne, fællesansvaret, og så fortæller vi om de uskrevne regler

> Vi sørger for, at alle ved, at der kommer et nyt medlem af Herreklubben, forud for introduktionen af medlemmet

VI ÅBNER FÆLLESSKABET

HVAD GØR VI FOR AT ÅBNE FÆLLESSKABET OP?

Nogle af os kan have svært ved at blive personlige og ”dele ud af os selv”, og dermed få tætte relationer.

Vi laver anledninger til at tale om nærhed og om at fortælle korte livshistorier.

> Vi taler om, hvad der gør vores fællesskab særligt

> Vi lægger mærke til og fortæller alle, hvordan nye medlemmer passer ind i Herreklubbens fællesskab

VI HOLDER FAST I HINANDEN

Afskeden – eller nærmere ”på gensyn” – er lige så vigtig som velkomsten. Det kan være svært at starte op i en ny aktivitet med mange fremmede mennesker.

> Vi giver et oprigtigt og hjerteligt på gensyn

> Vi spørger til, hvorfor man ikke dukkede op sidste gang

Kontakt

Ejby IF Herreklub

c/o Karsten Kjær

Moseskrænten 27, Ejby

4623 Lille Skensved

CVR. nr.: 43719858

kontakt@ejbyherreklub.dk

Website

Legal ejer: Ejby IF Herreklub

Cookie- og Privatlivspolitik

Kontakt redaktør